Projektledarutbildning - intensivkurs med diplomering

På den här plattformen, drivaprojekt.se, hittar du gratis guider och tips. Om du vill fördjupa dig ännu mer i projektledning kanske den digitala självstudiekursen Projektledarutbidning - intensiv kan passa dig bra? I kursen får du ännu fler heltäckande tips och verktyg direkt från erfarna projektledare. Kursen innehåller också nedladdningsbara mallar och diplomering.

Eftersom kursen är helt webbaserad genomför du den på distans. Det betyder att du kan gå den på dina egna villkor, när du vill och var du vill, och du tar del av kursen på dator, mobil eller surfplatta. Projektledarutbildning - intensiv tar cirka en dag att genomföra, och motsvarar en fysisk tvådagarskurs. 

Anmäl dig

Röster från kursutvärderingarna

Röster från kursutvärderingarna

"Jag fick många idéer och inspiration för att utveckla nya arbetsmetoder i våra projekt." 

"Äntligen känner jag mig trygg i min projektledarroll!"

"Riskanalys! Det var nytt för mig och jag insåg att analysen är superviktig och ger input till aktiviteterna i projekten."

“Vi i projektgruppen har fått bättre struktur och massor av bra verktyg för planering. Vi har också förstått vad vi behöver göra för att skapa engagemang från alla. Kort sagt är vi jättenöjda!”

"Gillade att jag kunde göra kursen när jag hade tid. Jättebra upplägg också med korta avsnitt och egna övningar."

Anmäl dig

Ur innehållet

  • Mallar för projektplan och kommunikationsplan
  • Traditionella och agila projekt - projektplanering
  • Hur du organiserar projektet för maximal tydlighet
  • Planeringsverktyg, till exempel Kanban, Gantt-schema och flödesschema
  • Riskanalys och riskbedömning - metodik
  • Hur du leder projektgruppen för att öka engagemang och delaktighet
  • Projektmedarbetarens ansvar
  • Feedback och kommunikation, inklusive konflikthantering
  • Övningar som gör att du kan omsätta teorin i praktiken.

Total kurstid är cirka en dag inklusive övningarna. Kursen motsvarar en tvådagars klassrumsledd projektledarutbildning.

Anmäl dig

Pris och praktikaliteter

Pris och praktikaliteter

Kursavgiften är 1 995 kronor exklusive moms och du har tillgång till kursen i tre månader. När du har anmält dig och betalat får du inloggningsuppgifter inom 24 timmar. 

Kontakta oss för rabatterat pris och anmälan om ni är fler än fem personer som vill gå kursen.

Skulle du vilja att den här kursen anpassas efter din organisation? Det fixar vi! Kontakta oss för mer information.

Anmäl dig