En motiverad grupp som arbetar bra tillsammans är en lika viktig framgångsfaktor som en god planering för att driva projektet i mål. Den här övningen hjälper er att stanna upp och fundera tillsammans på hur arbetet fungerar. Den går att göra flera gånger under projektet, faktorer som stress och ändringar i projektgruppen kan göra att gruppens motivation och effektivitet varierar med tiden.

Samla projektgruppen. Tydliggör att syftet med övningen enbart är positivt, att ni tillsammans ska fungera på vad som fungerar bra idag och vad som eventuellt kan förbättras. Alla bidrag och all feedback är välkomna. Berätta att ni ska börja med att var och en får några frågor att fundera över på egen hand, och att ni sedan ska diskutera resultatet och göra en åtgärdsplan tillsammans om något behöver förändras. 

Be gruppmedlemmarna att fundera över följande frågor. 

  • Beskriv två situationer där du anser att gruppen fungerar bra.
  • Beskriv två situationer som fått dig att fundera över om ni som grupp behöver förbättra och effektivisera ert sätt att arbeta.
  • Vilka omständigheter och krafter i gruppen påverkar ert arbete positivt?
  • Vilka omständigheter och krafter försvårar ett effektivt arbete i gruppen?

Gå laget runt. Var och en får berätta om sina tankar kring de olika frågorna. Du kan välja att antingen ta en fråga i taget och gå laget runt, eller att låta varje person berätta om hur de resonerat kring alla frågorna vid samma tillfälle.

Diskutera och välj tillsammans ut två positiva saker/sätt att arbeta som ni redan gör och som det är extra viktigt att ni fortsätter med.

Diskutera och välj tillsammans ut två förbättringsområden som ni vill arbeta vidare med. Gör en åtgärdsplan för hur det ska gå till, bestäm vem som ansvarar för vad och när det ska vara gjort. Glöm inte att sätta en tidpunkt när ni vill följa upp att arbetet har blivit gjort.

Effektivitet  Engagemang