Projekt är ofta viktiga för att organisationen ska utvecklas och växa. Det gör projektledarrollen till en viktig roll för företagets framgång. Eftersom projektledaren har ansvar för att planera, organisera, styra och övervaka projektet från start till slut, behöver personen som ska axla rollen en bred kompetensprofil. Men projekt kan ju variera mellan att vara stora och komplexa, och att vara mindre och enklare att genomföra.

En projektledares lön påverkas därför av flera faktorer.

Hur kunnig är du i projektledarrollen? Har du till exempel projektledarutbildning, eller någon typ av certifiering för rollen? Andra utbildningar, som till exempel ledarskapsutbildning eller processledarutbildning kan också vara meriterande.

Kompetensen innefattar också vad du har för erfarenhet av projektledning. Hur många projekt du deltagit i? Blev projekten framgångsrika? Ju mer erfarenhet, desto större möjligheter för högre lön. 

I de flesta yrken är lönen högre i storstäderna. I genomsnitt är lönerna allra högst i Stockholm.

Projektledare inom olika branscher har olika mycket betalt. Teknik och IT är de högst betalda branscherna, medan anställda inom vård och omsorg tjänar minst.

Tyvärr konstaterar Medlingsinstitutet att det fortfarande finns en generell skillnad mellan mäns och kvinnors löner. 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män var 2022 9,9 procent. Om man tar hänsyn till yrkesval, ålder, utbildning och överenskommen arbetstid finns det fortfarande en skillnad i lön på 4,7 procent. 

Vi har inget underlag om och hur detta påverkar just projektledarrollen, men det är troligt att könsskillnader finns även här.

Den privata sektorn har i regel högre löner än offentlig verksamhet.

Ju större projekt, desto högre lön. Det kan till exempel handla om projektets komplexitet, antal personer som du ska leda eller vilket ekonomiskt ansvar du har i projektet.

Dina personliga egenskaper är också viktiga. Kan du till exempel visa att du är en driven person som har lätt att få med dig andra, att du är duktig på kommunikation eller att du är en riktig problemlösare kan det också påverka din lön.

Enligt fackförbundet Unionen är löneintervallet för en projektledare 40 000 kronor till 65 000 kronor. Mer information om Unionens bedömning av lönen hittar du här: https://www.unionen.se/rad-och-stod/om-lon/marknadsloner/projektledare?active-tab=0.

Vill du läsa mer om löneskillnaden mellan män och kvinnor hittar du information här: https://www.mi.se/publikationer/loneskillnaden-mellan-kvinnor-och-man-2022/